Søg efter projekter

Forside

EUDPs teknologiområder

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP, støtter udvikling af nye klimavenlige energiteknologier. Formålet er, at fremme en effektiv anvendelse af energi og bidrage til at gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050. Samtidig skal projekterne udvikle danske erhvervspotentialer til gavn for vækst og beskæftigelse. Alle typer energiteknologier kan støttes.

Du kan finde EUDP’s projekter nedenfor fordelt på teknologiområder.

Udvikling af ny teknologi, der kan udnytte biomasser som træ, halm, affald og husdyrgødning mere effektivt og miljøvenligt
Udvikling af brint- og brændselscelle-teknologier, der kan bidrage til et effektiv og miljøvenlig energiforbrug og forbedre mulighederne for energilagring.
Udvikling af teknologier, der kan effektivisere energianvendelsen i bygninger, apparater og industri.
Udvikling af nye teknologier, der kan sørge for et effektivt samspil mellem forskellige energikilder og mellem energiforbrug og -produktion.
Udvikling af næste generation af store effektive vindmøller, der kan opstilles på land eller på havet.
Udvikling af teknologier, der kan udnytte solenergi til produktion af varme- og el. Det kan være store solvarmeanlæg eller nye solcelleteknologier.
Udvikling af ny teknologi, der kan udnytte havbølger til energiformål.
Projekter, der ikke passer ind i ovenstående kategorier kan findes her. Det kan for eksempel være projekter, der fokuserer på transport eller på en mere effektiv udvinding af fossil energi.