Demonstration af en ny type multibrændselsovn

DALL ENERGY ApS
Projektets formål var at demonstrere Jens Dall Bentzen biomasseovn i fuld skala i Bogense.

Resultater

Bogense Fjernvarme har taget en nyudviklet biomasseovn i brug. Ovnen, der er udviklet af Dall Energy, producerer en 950 grader varm røggas med et usædvanligt lavt indhold af miljøskadelige stoffer.

Teknologien er baseret på Dall Energys patenterede forbrændingsproces, der kombinerer modstrømsforgasning og gasforbrænding. Den varme røggas fra ovnen afkøles i en kedel og iet skrubbersystem. Anlægget forsyner Bogense med fjernvarme.

Ovnen er bygget af SEM-stålindustri A/S, der har entreret med Weiss A/S om projektering, indkøb af øvrige komponenter, indkøring og aflevering.

FORCE Technology har i marts 2012 gennemført et måleprogram, der dokumenterede de forventede egenskaber af forbrændingsprincippet. Det vil sige:

- cirka 90-95 procent reduktion af støv

- ekstremt lavt indhold af CO, selv ved 25 procent last

næsten intet kulstof i asken.

Dall Energy forbereder for tiden nye varmeværker og et kraftvarmeanlæg. Ovnen til kraftvarmeanlægget er en videreudvikling af "Bogenseovnen", idet kraftvarmeovnen er designet til at optimere energioptaget i kedlen, mens ovnen i Bogense er designet til at optimere energioptaget i skrubbersystemet. Udviklingen af kraftvarmeprojektet støttes af EUDP. (Forskning i Bioenergi, Brint og Brændselsceller, nr. 40, juni 2012)

Nøgletal

Periode: 3/2010 - 3/2012
Bevillingsår: 2010
Egen finansiering: 10,00 mio.
Støttebeløb: 5,00 mio.
Støtteprocent: 33%
Projektbudget: 15,00 mio.

Kategorier

Oprindelig projekttitel: 
Multifuel oven and multi-product system - demonstration plant

Program:

Fælles overordnet teknologiområde:

Programspecifik teknologiområde:

Projekttype:

Journalnummer: 
64010-0007

Deltagere

DALL ENERGY ApS (hovedansvarlig)
PartnerTilskudEgen finansieringAnden finansiering
DALL ENERGY ApS
1,75 mio.kr
1,25 mio.kr
SEM STÅLINDUSTRI A/S
3,25 mio.kr
1,08 mio.kr
12,69 mio.kr

Kontaktinformation

Dall Energy Aps
Venlighedsvej 2
DK-2970 Hørsholm
www.dallenergy.com
Dall Bentzen, Jens , 29872222, jdb@dallenergy.com
Øvr. Partnere: SEM Staalindustri A/S; SEAS NVE; COWI A/S

Dall Bentzen, Jens