Aktive filtre
Ingen valgte
View mode:
Showing 1 to 25 of 467 projects

Sider

ENERGY PIANO V/ CASPER KOFOD
EUDP
LED belysning rummer et kæmpe potentiale for energibesparelse. Meget stor variation i kvalitet for LED lyskilder kan ødelægge forbrugernes tillid og forhale markedsindtrængningen. I IEA blev i 2010 startet et samarbejde for kvalitet og harmonisering. Resultaterne er værdsat, og de deltagende lande har besluttet at fortsætte samarbejdet frem til...
DALL ENERGY ApS
EUDP
Dall Energy vil demonstrere en højeffektiv biomassekedel til både el- og fjernvarmeproduktion i Farum sammen med partneren Farum Fjernvarme.
A.P. MØLLER - MÆRSK A/S
EUDP
Målet med projektet er at forøge kapacitetsudnyttelsen af containerskibe via et computerprogram til optimering af lastsammensætningen, som fungerer som beslutningsstøtte for Mærsk’s medarbejdere, således at CO2 udslippet ved at transportere en container reduceres med mindst 5 %.
Statens Byggeforskingsinstitut
EUDP
Formålet med dette projekt er at bidrage til det videnskabelige arbejde inden for IEA EBC Annex 60, som drejer sig om udvikling og demonstration af nye beregningsværktøjer. De overordnede resultater af Annex 60 vil være en guide, som demonstrerer hvordan teknologierne kan implementeres i løsninger, som ikke er muligt med traditionelle...
ECOMOVE ApS
EUDP
CIPED projektet vil udvikle en hjulmonteret drivlinje til elektriske køretøjer med en unik lav udæmpet masse og kraft/vægt forhold. Løsningen vil endvidere være meget energieffektiv og producere yderligere energi fra støddæmperne, hvilket give en forøget rækkevidde af de køretøjer, hvorpå det monteres.
CENERGIA PROJEKT ApS
EUDP
Vision for det foreslåede projekt er , at ”Aktive tage og facader” kan udvikles til et samlet stærkt nordisk teknologiområde inden for energirenovering. Projektet er et Nordic Built projekt med partnere fra Sverige, Norge, Island og Findland. Danmark varetager den overordnede projektlederrolle.
Cenergia Energy Consultants
EUDP
Mange danske kommuner har ambitiøse målsætninger for CO2-reduktion, men kun få er kommet i gang med at implementere disse mål og dermed fremme energieffektivitet og grøn vækst. Formålet med dansk deltagelse i IEA EBC Annex 63 er at blive klogere på den vanskelige implementering og derved bane vej for CO2-reduktion og en stærkere grøn vækst.
Aalborg Universitet
EUDP
I dette projekt analyseres solvarmens rolle i fremtidens vedvarende og intelligente energisystemer. Formålet er at udvikle strategier, tekniske løsninger og værktøjer på forskellige niveauer fra bygningsniveau til byområder ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt. Projektet skal være med til at udbrede best practise og sikre dansk eksportfremme.
Aalborg Universitet
EUDP
Projektets formål er både at adressere projekteringsudfordringerne relateret til reduktion af kølebehov og risiko for overophedning i energirenoverede bolig, under forskellige klimatiske forhold gennem udarbejdelse af guidelines for projektering, samt gennem udvikling af attraktive løsninger til passiv køling af boliger med udeluft.
Aalborg CSP
EUDP
Formålet med projektet er at kommercialisere CSP teknologien, og verificere at CSP og flade panelers respektive effektivitet ved forskellige temperature, udnyttelse af diffust og direkte solindfald, samt demonstrere performance mæssige og økonomiske gevinster ved at kombinere de to teknologier.
LITHIUM BALANCE A/S
EUDP
Dette projekt vil udvikle nye power elektroniske systemer til storskala lithium-svovl-batterier, der direkte er rettet mod markedet for elektromobilitet. Lithium-svovl batterier har både større energitæthed, og er væsentligt mere sikre end traditionelle lithium-ion batterier, og desuden integreres batteristyring, inverter, lader og grid-filter i...
HMN Naturgas I/S
EUDP
Projektet vil demonstrere en ny banebrydende miljøvenlig biogas-opgraderingsteknologi. Teknologien benytter enzym baserede bio-katalysatorer som accelererer CO2 absorptionen. Forbruget af el og damp reduceres herved, hvilket resulterer i forventede omkostningsbesparelser på 25%.
Aalborg university, Department of Energy Technology
EUDP
Projektet er 1 af 2 projekter, som EUDP støtter i samarbejde med kinesiske Ministry of Science and Technology (MoST). Formålet med dette projekt er at servicere og støtte innovative processer i firmaer og forskningsprogrammer inden for det beskrevne teknologiske område inden for to niveauer. 1. System niveau og 2. Komponent niveau.
Professionshøjskolen VIA University College
EUDP
Sure! Bæredygtig nordisk energirenovering er et fælles nordisk projekt med fokus på at optimere energiforbruget og styrke en bæredygtig livsstil for beboere i boligområder med et renoveringsbehov - efffektivt og til lav pris. Dette sker gennem teknologier til diagnosticering af energieffektivitet og optimering af opvarmning og indeklima i...
STEEPER ENERGY ApS
EUDP
Projektet er en fortsættelse af et igangværende EUDP projekt, som fokuserer på videreudvikling og demonstration af Steeper Energy's Hydrofaction Technologi. Fokus er på etablering af verdens første kommercielle biorafinaderi, til fremstilling af svovlfattigt bioolie til skibe på Frederikshavn havn.
DONG ENERGY A/S
EUDP
Projektets mål er at udvikle en holdbar og konkurrencedygtig lignocellulose baseret mikrobiel olie til produktion af renewable brændstoffer. Projektet vil demonstrere produktion af mikrobiel olie fremstillet ud fra lignocellulose baseret sukker, som produceres ud fra halm, og vil levere de nødvendige tekno-økonomiske data til at opskalere...
Danmarks Tekniske Universitet
EUDP
D-Light vil udvikle lyskilder baseret på diodelasere og demonstrere anvendelsen af disse lyskilder til lygtepæle. Diodelaser baserede lyskilder har potentiale til at være betydeligt mere effektive end LEDer, når der skal laves store lysmængder. D-Light ville kunne flytte produktionen af lyskilder tilbage til Danmark.
Danmarks Tekniske Universitet
EUDP
Projektet har til formål at udvikle og demonstrere nye korrosionsresistente coating materialer til varmevekslere (overhedere) i biomassefyrede kraftvarmeværker. Disse materialer kan forbedre økonomien i biomassefyring igennem øget pålidelighed, længere levetid og højere virkningsgrad for værkerne.
Danmarks Tekniske Universitet
EUDP
Formålet er at udvikle og validere et komplet sæt af industrielt relevante testprocedurer til fastoxid celler, mht. ydeevne, holdbarhed og degradering. Projektet vil udvikle testprocedurer for SOFC og SOEC under dynamiske driftsforhold og implementere karakteriseringsteknikker som elektrokemisk impedansspektroskopi.
SERENERGY A/S
EUDP
Med en Introduktion af en strøm generator produkt baseret på brændselsceller og methanol søges det at erstatte Diesel generatorer til telekommunikations marked i regioner med ingen eller ringe strømforsyning. Løsningen vil reducere CO2 udledning samt effektivisere total økonomien med bedre konverterings effektivitet og billigere brændstof.
DANTHERM POWER A/S
EUDP
Formålet med REST-projektet er at løse de nuværende begrænsninger for estimering og test af pålidelighed på tværs af applikationssegmenter for H2 og FC – med fokus på brændselscellebaseret nødstrømsanlæg og brint tankstationer.
Københavns Lufthavne
EUDP
Formålet er at udvikle en hybrid power pack til arbejdskørsel i Københavns Lufthavne, der dels forbedrer energieffektiviteten og dels reducerer udledningen af ultrafine partikler. Løsningen består af en brændselscelle og et batteri, og der anvendes biobrændsel. Dette udgør en kosteffektiv løsning.
Danmarks Tekniske Universitet
EUDP
Brugernes adfærd og bevægelser har stor indflydelse på både indeklima og energiforbrug i bygninger. Dette tages ikke i betragtning i udformningen af nye eller renoveringer af eksisterende bygninger. Annexet vil udvikle måder hvorpå denne effekt kan indarbejdes for at muliggøre realistiske forudsigelser af energiforbrug og indeklima.
PowerCon
EUDP
Projektet ” Multi-level mellemspændingskonverter” er et udviklings-og demonstrationsprojekt, som ved at forslå et nyt konverter-design har til formål at optimere en af de vigtigste delsystemer i en vindmølle. Projektet er et samarbejde mellem forskning og industri og vil øge skabelsen af både udviklings- og produktionsjob i sektoren.
Solar City Copenhagen
EUDP
Projektets formål er at udvikle strategier, metoder/værktøjer og retningslinjer, samt indsamle gode eksempler, for at facilitere en øget anvendelse af solenergi i byområder. Projektet vil fokusere på at forbedre integreringen af solenergi i byplanlægning, med en høj arkitektonisk kvalitet, der respekterer kvaliteten af den bymæssige kontekst.

Sider