Aktive filtre
Ingen valgte
View mode:
Showing number 1 of 467 projects

Sider

Global LED Harmonisering

ENERGY PIANO V/ CASPER KOFOD
LED belysning rummer et kæmpe potentiale for energibesparelse. Meget stor variation i kvalitet for LED lyskilder kan ødelægge forbrugernes tillid og forhale markedsindtrængningen. I IEA blev i 2010 startet et samarbejde for kvalitet og harmonisering. Resultaterne er værdsat, og de deltagende lande har besluttet at fortsætte samarbejdet frem til 2019.

Projektbeskrivelse

LED teknologien er på vej til at blive den primære belysningsteknologi. I forhold til sparepærer leverer LED lyskilder bedre lyskvalitet, giver endnu større energibesparelser og giver lavere omkostninger for forbrugeren grundet den længere levetid for LED. På trods af ecodesign og energimærkning for LED trådte i kraft i september 2013, er der stor variation i kvalitet for LED produkter. Stikprøver og test viser, at mange LED produkterne ikke holder, hvad fabrikanten lover på indpakningen. Desuden er prisen for LED produkter ofte høj, og der er ofte ikke en relation mellem pris og kvalitet. Erfaring med brug af produkter af dårlig kvalitet kan ødelægge forbrugernes tillid til LED teknologien, forsinke markedsaccept af LED og give en lav indtrængningshastighed på markedet, hvilket vil føre til at der realiseres betydelig mindre energibesparelser. Endvidere går der endnu nogle år før, der er LED standarder for måling. Energistyrelsen har derfor siden starten af 2010 været med i IEA (International Energy Agency) samarbejdet kaldet IEA SSL. For perioden 2010-14 var hovedopgaverne at opstille globalt harmoniserede krav, opstille en global testmetode (da der mangler standarder for LED) og fremme akkreditering af lyslaboratorier. De offentlige myndigheder, der deltager i IEA SSL, er meget tilfredse med resultaterne opnået i de sidste fem år, f.eks. er der 155 lyslaboratorier rundt i hele verden, der deltaget i den sammenlignende test med måling på de samme lyskilder. Der er således allerede opnået harmonisering af en række kriterier og måle metoder. Der mangler stadig mange LED standarder. Der er således behov for meget mere harmonisering og samarbejde om at højne kvaliteten af LED produkter på markedet. Derfor har landene bag IEA SSL besluttet at fortsætte samarbejde i en ny femårig periode 2014-19 med følgende arbejdsopgaverne: 1) Afprøvning af den nye CIE metode, 2) Karakterisering, måling og estimering af levetiden, 3) Vejledning om test af levetid, 4) Ny laboratorie-sammenligning omfattende komplicerede målinger (goniofotometer), 5) Rapportering af succes faktorer og faldgruber, 6) Udvikling og opdatering af nuværende kvalitets- og ydeevnekriterier, 7) Indflydelse på elforbruget fra indbygning af mange nye tekniske funktioner i LED lyskilderne f.eks. vedr. lysfarve, lysstyring og termisk kontrol, 8) Etablering af en benchmarking database omfattende data fra landenes egne test udført på uafhængige laboratorier, 9) Indførelse af en international lyskilde database (producenterne stiller data til rådighed og kommitter sig til at indgå i eventuelle stikprøvetest samt 10) Bedste praksis for måling, validering og evaluering af LED markedsprojekter.

Nøgletal

Periode: 10/2014 - 12/2019
Bevillingsår: 2014
Egen finansiering: 0,00 mio.
Støttebeløb: 1,16 mio.
Støtteprocent: 80%
Projektbudget: 1,45 mio.

Kategorier

Program:

Fælles overordnet teknologiområde:

Journalnummer: 
64014-0117

Deltagere

ENERGY PIANO V/ CASPER KOFOD (hovedansvarlig)
PartnerTilskudAnden finansiering
ENERGY PIANO V/ CASPER KOFOD
1,16 mio.kr
0,29 mio.kr

Kontaktinformation

Casper Kofod

Sider